Ketesse®25 należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawka leku Ketesse®25 będzie uzależniona od typu, ciężkości i okresu występowania bólu u pacjenta.

Zalecana dawka dobowa to 1 powlekana tabletka (25 mg) co 8 godzin

Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 powlekanych tabletek
(75 mg).

opkawoanie Ketesse 25
jak stosować Ketesse 25

W przypadku ostrego bólu, kiedy potrzebne jest szybsze działanie zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek (co najmniej 30 minut przed posiłkiem), co spowoduje szybsze wchłanianie leku.

U osób w podeszłym wieku lub z chorobami nerek lub wątroby zaleca się rozpoczynanie leczenia od mniejszej całkowitej dawki dobowej odpowiadającej nie więcej niż 2 tabletkom powlekanym (50 mg). W przypadku dobrej tolerancji u osób w podeszłym wieku tę dawkę początkową można następnie zwiększyć do dawki zalecanej dla ogólnej populacji (75 mg).

Stosowanie u dzieci i młodzieży.
Tego leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.